Zaznacz stronę

JESTEM OBSERWATOREM

Praktyk biznesu, mentor, coach biznesowy, doradca biznesowy i manager z 15-letnim doświadczeniem. Zarządzał projektami inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami o różnej skali działalności oraz strukturach organizacyjnych. Swoje doświadczenia zdobył m.in. zarządzając procesami zakupowymi komponentów dla fabryki LG Electronics, organizując i koordynując prace budowlane oraz zarządzając nowopowstałą fabryką styropianów i odlewów aluminiowych. Współpracował w tworzeniu planów projektu urbanistycznego Nowego Centrum Łodzi oraz organizował, a następnie zarządzał działem operacyjno-finansowym w oddziale IKEA Łódź. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje prowadząc procesy doradcze, indywidualne i grupowe dla liderów i decydentów polskich i zagranicznych firm. W swojej pracy doradczej wykorzystuje podejście eklektyczne, łącząc elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu. Prowadzone przez niego warsztaty
i procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych czy dylematów managerskich. Specjalizuje się w budowaniu modeli biznesowych oraz zarządzaniu zmianą w organizacjach o różnej skali działania.

Realizowane przeze mnie projekty biznesowe
 1. Modernizacja huty szkła Heinz Glas Działdowo – rozbudowa pieca szklarskiego oraz zestawialni. Pełniłem obowiązki managera projektu w zakresie przygotowania oraz koordynacji prac budowlanych i projektowych;
 2. Budowa fabryki Ssang Geum Mława Sp. z o.o. – koordynacja procesu inwestycyjnego, opracowanie biznes planu oraz zarządzanie operacyjne.
 3. Wprowadzanie standardu zarządzania jakością w fabryce Ssang Geum Mława Sp. z o.o. – opracowanie i współpraca z działami w firmie w celu opracowania wskaźników jakościowych w oparciu o metodologie Six Sigma,
 4. IKEA Łódź – współpraca przy budowie oraz zarządzaniu sklepem w Łodzi,
 5. Kuźnia kadr zarządzających sieci Alsen – projekt szkoleniowy w obszarze zarządzania finansami, zamówieniami, procesami oraz zmianą w organizacji, realizacja jako podwykonawca HRP Group Sp. z o.o. dla Alsen Marketing Sp. z o.o.,
 6. Rozwój kompetencji pracowników instytutu badawczego ASM – centrum Badań i analiz rynku Sp. z o.o. – projekt szkoleniowy z obszarów zarządzania strategicznego zakończony opracowaniem nowego modelu biznesowego firmy, wizji, misji oraz wartości firmy. Realizacja jako podwykonawca HRP Group Sp. z o.o. dla ASM-Centrum Badan i Analiz Rynku Sp z o.o.
 7. HeRosi HRP Group – projekt szkoleniowo doradczy mający za zadanie przeprowadzenie restrukturyzacji firmy HRP Group Sp. z o.o. na wszystkich poziomach organizacyjnych. Projekt zakończony zbudowaniem nowej wizji, misji oraz wartości firmy jak też przeprojektowaniem struktury organizacyjnej,
 8. Akademia EkoPrzedsiębiorstw – projekt szkoleniowy skierowany do różnych firm z sektora MŚP związany z zagadnieniami planowania strategicznego rozwoju z uwzględnieniem czynników ekologicznych – Realizacja jako podwykonawca HRP Group Sp. z o.o.
 9. Rozwój kompetencji kadry Hort Cafe sp.j. – projekt szkoleniowo doradczy mający na celu zaktualizowanie wiedzy dotyczącej zarządzania, zarządzania zmianą, budowania zespołów, tworzenia modeli biznesowych, standaryzacji procesów oraz budowy strategii rozwoju opartej o sieć franczyzową. Realizacja jako podwykonawca HRP Group Sp. z o.o.
 10. Rozwój kompetencji kadry zarządzającej Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT sp. j. – projekt szkoleniowy mający na celu zaktualizowanie wiedzy kadry zarządzającej w zakresie zarządzania procesowego oraz optymalizacji procesów. Realizacja jako podwykonawca HRP Group Sp. z o.o.
 11. Kompetencje fundamentem rozwoju firmy SKB – projekt szkoleniowy skierowany do kadry zarządzającej FON SKB w Radomsku mający na celu zmianę strategii rozwojowej firmy. Realizacja jako podwykonawca HRP Group Sp. z o.o.
 12. Rozwój firmy Polmecanic Sp. z o.o. – projekt szkoleniowo doradczy mający za zadanie opracowanie
  i wdrożenie nowej strategii rozwojowej firmy. W wyniku realizacji procesu szkoleniowo-doradczego opracowana została nowa Wizja rozwoju, misja działania oraz wartości firmy. Restrukturyzacji uległa również struktura organizacyjna firmy. Realizacja jako podwykonawca HRP Group Sp. z o.o.
 13. Studium przywództwa KGHM – projekt szkoleniowy skierowany do kadry zarządzającej trzech szczebli w zakresie Lean Management. Realizacja jako podwykonawca Maestrium Dariusz Góras.

MOI PARTNERZY

ZNAJDŹ MNIE NA:

HOME     O MNIE     CENNIK     KONTAKT     POLITYKA COOKIES     REGULAMIN

ul. Mokra 11A m 34

95-200 Pabianice